Emekli Maaşı Hesaplama Birinci Dönem

Emekli maaşı hesaplama yöntemi çalışandan çalışana farklılık gösterir. Her çalışanın, çalışırken ödemiş olduğu toplam prim birbirinden çok farklıdır. İnternet sitelerinde çoğu platformda emekli aylığı hesaplama tabloları bulabilirsiniz. Ancak her ne kadar gerçeğe yakın sonuç alınmaya çalışılsa da bunu yakalamak kolay değildir. Bu sebeple netmaashesaplama.com ekibi olarak, ziyaretçilerimizi yanıltmamak adına bu sayfaya hesaplama tablosu koymak yerine, genel bilgilendirme yazısı yazmayı uygun gördük.

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü:

Emeklilik maaşı ,çalışanın çalışma yaşamı boyunca çalıştığı zaman dilimlerine göre üç farklı şekilde hesaplanailir:

a) 01.01.1900 – 31.12.1999 tarihleri arası çalışma dönemi.
b) 01.01.2000 – 30.09.2008 tarihleri arası çalışma dönemi.
c) 01.10.2008 sonrası çalışma dönemi.

Eğer çalışan bu 3 döneme de denk geliyorsa, emeklilik maaşı çalışan için bu üç dönem içinde ayrı ayrı hesaplanır. Üç dönem için de hesaplanan değerler toplanarak nihai emekli maaşı hesaplanır.


BİRİNCİ (A) DÖNEMİNE AİT HESAPLAMA:
Ortalama yıllık kazanç ve gösterge sistemi kullanılır.

Ortalama kazanç, çalışanın sigrota primine ait kazançları dikkate alınarak hesaplanır. Emekli aylık maaşını belirleyen parametrelerden bir tanesidir. Çalışanın 2000 yılı öncesi en son beş takvim yılındaki prime ait kazançlar toplamını 5’e bölerek bulunur. 5 yıldan daha az yıl prim ödemiş çalışan için ortalama yıllık kazanç, sigorta primlerinin ödendiği yıllara göre hesaplanır.

Emekli aylığını etkileyecek parametreler, çalışanın ortalama yıllık kazancına, çalıştığı kurumun statü bilgisine veya üst gösterge tespit tablosundan eşit sayının, tabloda eşit sayı eğer yoksa en yakın saya karşılık gelen sayı olarak hesaplanır. Çalışanın eski sisteme göre hesaplanacak aylığı Gösterge x Katsayı x ABO formülüne göre belirlenir. katsayı 12000 kabul edilir. Aylık bağlama oranı ise aylığın gösterge veya üst göstergeden hak kazanılmasına göre değişkenlik gösterir: hak kazanılan aylık oranıranı % 60’dır. Belirlenen oranlar; çalışanın, bayan ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük prim için % 1 artırılır, 5000 günden eksik ödediği her 240 günlük prim için % 1 eksiltilir. Ancak, özel koşullara göre bağlanan aylıklarda bu indirim uygulanmaz.
Örneğ,n; ABO %65, Gösterge 15600 olarak hesaplanmış bir çalışanın bu döneme ait aylığı Gösterge x Katsayı x ABO formülünü kullamnalım:
15600 x 12000 x(65/100) = 121.680.000 TL
Bu sonuç a döneminin tam aylığıdır. Bu döneme ait tam aylık 79.590.000 liradan az olamaz. Hesaplanan maaş bu değerden az çıkarsa, 79.590.000 olarak varsayılır.

Bu döneme ait Kısmi Aylık hesaplamak için, Dönem Ağırlığı DA1 ile çarpılır. Dönem Ağırlığı, A.dönemine ait prim gün sayısının, toplam prim gün sayısına bölünmesiyle bulunur. Örnekteki çalışan 3000 günü A. dönemine (2000 öncesine) ait olmak üzere toplam 6000 prim gün ödemişse, Dönem Ağırlığı 3000/6000 = 0.50 olarak bulunur. Bu döneme ait Kısmi Aylık (KA1) ; TA1 x DA1 formülü ile 121.680.000 x 0.5 = 60.840.000 TL olarak hesaplanır.

Bulunan Kısmi Aylık değeri önce 1999-Aralık ayı TÜFE artış oranı %5,9 oranında artırılarak 2000-Ocak ayına eklenir. Bu değer 01-10-2008 tarihine kadar olan yıllar için her yılın Aralık ayında açıklanan TÜFE ve gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılır. Çıkan sonuç TÜFE artış oranı ve büyüme hızı x 0.3 oranında artırılarak emeklilik başlangıç tarihine kadar tekrar artırılarak güncellenmiş Kısmi aylık ücretine ulaşılır. A dönemine ait emekli maaşınıza eklenecek tutar bulunan güncellenmiş Kısmi Aylık değeridir.
Dilerseniz yorum yapabilirsiniz,

Yorum Yapın

Boşluğa Uygun Rakamı Giriniz *